מה לעשות במקרה של דליפת גז

מריחים ריח של גז? ייתכן ובמערכת הגז שלכם יש דליפה.

בכל מקרה של חשש של דליפת גז יש

א.      לסגור את המכשירים הצורכים גז,

ב.      לסגור את ברזי הגז בבית

ג.       את ברזי המיכלים בחוץ.

ד.      במקרים בהם קיים גז מרכזי, יש לסגור את ברז הגז הראשי הנמצא ליד מונה הגז.

במקרים בהם קיימת דליפת גז חיצונית, אפשר להבחין בריקון תכוף יותר של מיכלי הגז ובצורך להחליפם או בחשבונות גז גדולים מהרגיל ללא שום סיבה.

מיד עם סגירת הברזים יש לנקוט במספר אמצעי זהירות נוספים:

  • לפתוח לרווחה את הדלת הראשית של הבית על מנת לאוורר אותו. פתיחת החלון בלבד אינה מספיקה שכן הגז כבר מהאוויר והוא שוקע למטה.
  • יש להימנע מהפעלת מכשירים חשמליים כיוון שעלול להיווצר ניצוץ הגורם לפיצוץ במקרה של ריכוז גז בכמות גדולה.
  • יש להזעיק בדחיפות טכנאי גז.

זכרו: גז שקול לחומר נפץ! עם גז, לא משחקים. בחיים!